Nghiện ngập cờ bạc, rượu chè

Canada, ngày 28-11-2011

Nhận được tin của Ái Ly & Tôn Thất Hùng từ Canada về chương trình "Nghiện ngập cờ bạc, rựơu chè", thấy rất hữu ích, xin chia sẻ cùng các bạn.
Thân chúc Ái Ly & Tôn Thất Hùng chương trình Phong cách và Đời sống
trên đài truyền hình VBS thành công. (Châu Nguyễn)


Video: Nghiện ngập cờ bạc, rượu chè

Phiêu Du Ký

Web Design by CHN Production - Copyright © 2011, All rights reserved.