Lớp 12C5

Vĩnh Long, ngày 22.11.2011

Hơn 32 năm qua bạn Bạch Tuyết đã cất giữ một tấm ảnh thật tuyệt vời của lớp 12C5, hôm nay xin chia sẻ cùng các bạn.


Lớp 12C5 NK79Video: Phượng hồng

Phiêu Du Ký

Web Design by CHN Production - Copyright © 2011, All rights reserved.