Chuẩn bị Tết 2012 ở Vĩnh Long

Vĩnh Long, ngày 20-1-2012
Tin Trần Văn Bình (12C3)

Trần Văn Bình 12C3 dạo một vòng Vĩnh Long vào những ngày cận Tết chụp những hình ảnh dưới đây chia sẻ cùng các bạn ...


Bầu Hồ Lô có miệng thật nhỏ mà bụng thật to


Cà phê Hoa Nắng bên sông Tiền


Hoa kiểng


Kiểng


Bình lạc giữa rừng hoa

Phiêu Du Ký

Web Design by CHN Production - Copyright © 2012, All rights reserved.