Chuyến đi Việt Nam 2010
Chau H. Nguyen

Xin bấm vào "Link" để xem những hình ảnh và bài viết về chuyến đi Việt Nam vào cuối tháng sáu năm 2010, theo thứ tự ngày viết mới nhất:

 1. 01. Những Ngày Cuối Ở Việt Nam - Link
  02. Hồng Kông của Đà Lạt -
  Link
  03. Một Thoáng Quay Về -
  Link
  04. Viết Về Mẹ -
  Link
  05. Cô Ba Nhà Tôi -
  Link
  06. Tình Bạn và Chiếc Xe Đua -
  Link
  07. Nguyễn Hồng Châu, lớp 12C4 họp mặt, phần 1 -
  Link
  08. Nguyễn Hồng Châu, lớp 12C4 họp mặt, phần 2 -
  Link
  09. Bước Nhảy Xì-tin-
  Link
  10. Đội đua xe đạp thành phố Vĩnh Long đón mừng CHSTPH - Link
  11. Đội đua xe đạp thành phố Vĩnh Long, phần 2 -
  Links
  12. Nguyễn Hồng Ngọc họp lớp 12C4 - Link
  13. Tường trình của Hồng Châu từ New York - Link
  14. Tour Saigon (phóng viên Lương Minh) -
  Link
  15. Từ Vĩnh Long qua Sa Đéc ăn sáng (phóng viên Lương Minh) - Link
  16. Về Vĩnh Long (phóng viên Lương Minh) - Link


My heart will go on

Every night in my dreams
I see you, I feel you,
That is how I know you go on

Far across the distance
And spaces between us
You have come to show you go on

Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you're here in my heart
And my heart will go on and on

Love can touch us one time
And last for a lifetime
And never let go till we're gone

Love was when I loved you
One true time I hold you
In my life we'll always go on

Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you're here in my heart
And my heart will go on and on

You're here, there's nothing I fear,
And I know that my heart will go on
We'll stay forever this way
You are safe in my heart
And my heart will go on and on

Web Design by CHN Production - Copyright © 2010, All rights reserved.