CHN Production - Web & Graphic Design, Videography & Photography


Ngày 22, 23 & 24 tháng 12 năm 1970 - Vĩnh Long, Việt Nam

Lễ Thành Hôn năm 1970 của chị Sương và anh rể Huệ
tại nhà sách Phương Hoa của gia đình.
Phương là tên mẹ và Hoa tên của chị Sương
(Những hình ảnh được phục hồi bởi Nguyễn H. Châu)

December 22, 23 & 24, 1970 - Vinh Long, Vietnam

Sister Suong & brother-in-law Hue's 1970 Wedding
at our family's Phuong Hoa bookstore.
Phuong is our mother's first name and Hoa is Suong's
(Photos restored by Chau H. Nguyen)


Sương & Huệ - Lễ Thành Hôn - Vĩnh Long 1970


Sương - trên Tạp Chí Đà Lạt - Đà Lạt 1964


Huệ & Sương - Nha Trang 1968


Huệ - Đệ Thất Hạm Đội Hoa Kỳ (U.S. 7th fleet) - Sasebo Japan 1969


Huệ, Đại Úy HQ Hoa Kỳ & Đại Tá Warren C. Hamm Jr. cố vấn trưởng hạm đội HQVN - Continental Hotel, Saigon 1973


Sương & Huệ - Sau Khi Lễ Ra Trường SQHQ - Nha Trang 1969


Sương & Huệ - Lễ Thành Hôn 1970


Sương, Huệ, và 3 em Ngọc, Ngà & Châu với những cây súng quà từ Japan anh Huệ tặng - Vĩnh Long 1969


Chị Vo, chị Dung & Yến, cô Ba (nanny), chị Sương, Mẹ - Sở Thú, Saigon 1971


Huệ & Sương - Lễ Thành Hôn - Vĩnh Long 1970


Sương & Huệ - Lễ Thành Hôn - Vĩnh Long 1970


Sương & Huệ - Lễ Thành Hôn - Vĩnh Long 1970


Sương & Huệ - Lễ Thành Hôn - Vĩnh Long 1970


Sương & Huệ - Lễ Thành Hôn - Vĩnh Long 1970


Sương & Huệ - Lễ Thành Hôn - Vĩnh Long 1970


Thực Đơn Nhà Hàng Tứ Hải - Lễ Thành Hôn - Vĩnh Long 1970


Mẹ & chị Tuyết - Vĩnh Long 1971


Thu Trang & ông Ngoại - Sài Gòn 1974


Thu Trang sinh nhật một tuổi & Ba Mẹ - Sài Gòn 1974


Sương & Cộng Đồng Việt Nam Biểu Diễn Thời Trang - Connecticut USA 1976


Sương & Châu - Lễ Tốt Nghiệp Đại Học - Connecticut 1985


Steven & Mẹ - Connecticut 2005


Web Design by CHN Production - Copyright © 2009-2010, All rights reserved.