Được

Thế giới, ngày 8-11-2011

Đọc bài "Được" của bạn Thuy Nguyen từ Canada, tôi không nhịn được cười đến chảy nước mắt ...
Lau nước mắt, ngó qua ngó lại xem có
Thần mong ước xuất hiện không.
Nghĩ đi nghĩ lại thì Thần đến cũng được mà không cũng chẳng sao!
Thân chúc tất cả các bạn mỗi ngày có đầy tiếng cười, khóc cũng được ... miễn vui, khỏe là được. (Châu Nguyễn)

Sống 1 kiếp. Bình an là Được.
2 bánh 4 bánh, đi được là được.
Tiền ít tiền nhiều, đủ ăn là được.
Người xấu người đẹp, dễ coi là được.

Người già người trẻ, miễn khỏe là được.
Nha giàu nhà nghèo, hòa thuận là được.
Ông xã về trễ, miễn về là được.
Bà xã càu nhàu, chăm lo là được.

Khi con còn nhỏ, dạy dỗ thật nghiêm
Tiến sĩ cũng được, bán rau cũng xong.
Sau khi trưởng thành, ngoan ngoãn là được.
Nha to nhà bé, có chỗ ở là được.

Hàng hiệu hay không, mặc được là được.
Tất cả phiền não, biết xả là được.
Kiên trì cố chấp, biết bỏ xuông là được
Sống 1 kiếp người, bình an là được.

Không phải có tiền, muốn gì cũng được.
Tâm tốt việc tốt, có thể thay đổi số mệnh.
Ai đúng ai sai. Trời biết là được.
Tu phúc tu thân, kiếp sau càng tốt.

Thiên địa vạn vật, tùy duyên là tốt.
Có rất nhiều việc, nhìn xa trông rộng.
Mọi người đều tốt, ngày ngày đều tốt.
Anh tốt tôi tốt, thế giới sẽ tốt.

Nói tóm lại, trí thức là quan trọng nhất.
Nói nhiều như vậy, hiểu được là tốt,
vẫn còn chưa hiểu, xem lại 2 lần.


Video: Be OK - courtesy of Ingrid Michaelson

Phiêu Du Ký

Web Design by CHN Production - Copyright © 2011, All rights reserved.