Hội chợ Tết Nhâm Thìn

Tin ảnh Nguyễn Văn Thành
Ngày 8-1-2012

Kính mời quí bà con đồng hương đến tham dự Hội Chợ Tết Nhâm Thìn 2012 được tổ chức vào ngày 22 tháng 1 năm 2012 từ 2:15PM – 7:00 PM tại Saint Jude Church - 4100 Lyell Road,  Rochester, NY 14606Phiêu Du Ký

Web Design by CHN Production - Copyright © 2012, All rights reserved.