Home | Photo Video Galleries


Ngày 1-2 tháng 10 năm 2011, Việt Nam


Hôn lễ Minh-Chánh

Tình yêu tuyệt vời là cuộc trò chuyện dài mà luôn luôn có vẻ quá ngắn!
A wonderful love is a long conversation which always seems too short!

Chúc mừng đôi uyên ương Minh-Chánh ngày hôn lễ đầy niềm vui!
Congratulations to Minh-Chanh on your joyful wedding day!