Home | Photo Video Galleries


Saturday, October 8, 2011 - Hemlock Lake, New York


Chèo xuồng kayak ở hồ Hemlock

Đây là một cuối tuần đẹp trời, Hồng Châu hẹn gặp Michael tại nhà nghỉ mát ở hồ Conesus và sau đó chèo kayak, xuồng dân eskimo, ở hồ Hemlock. Với khoảng 20.000 cái chèo cả hai dạo một vòng hồ 26 km và 4 km đi bộ. Cuối phía Bắc của hồ Hemlock là một công viên sạch sẽ và yên tĩnh, thật tuyệt vời cho những cuộc họp mặt hoặc thư giãn đọc sách, câu cá, tản bộ dọc theo hồ trên đoạn đường dài hoang sơ. Từ đây nhìn rất thú vị một phần dọc theo bờ hồ Tây Nam với hơn 415 mẫu rừng hoang sơ bao gồm chủ yếu cây Hemlock, Beech, Sugar Maple và Oak, là một nơi tuyệt vời làm tổ sinh sống của đại bàng và chim nước bay nhảy tung tăng trên hồ ...

Kayaking in Hemlock Lake

This is a wonderful weekend, Chau meets Michael at the cottage in Conesus Lake and then paddle kayak on Hemlock Lake. With approximately 20,000 strokes we completely circle the entire lake of 26 km and a 4 km hike. The Northern end of Hemlock Lake is a clean and quiet park, great for gathering or leisure reading, fishing, strolling on a long wild off-road along the lake. From here a part of an interesting scene can be seen along the Southwest shore with over 415 acres of untouched forest, comprised mainly of Hemlock, Beech, Sugar Maple and Oak trees, that are an excellent nesting habitat for bald eagles and waterfowl flying over the lake ...