Home | Photo Video Galleries


Thứ Bảy, Ngày 17 Tháng Giêng Năm 2009 - Rochester, NY


Tiệc Tất Niên 2009

do Chùa Thanh Tịnh tổ chức

Ông Trần H. Đức, anh Trần K. Tuấn, và anh Patrick biếu tặng hình ảnh


2009 Vietnamese New Year Dinner

Hosted by Thanh Tinh Temple

Photos courtesy of Duc H. Tran, Tuan K. Tran, and Patrick