Home | Photo Video Galleries | Vietnam Trip


Vĩnh Long, Việt Nam

Tháng 6 năm 2009

June 2009


(Nhạc: xin bấm vào nút dưới / Music: press the below button)


Dịch vụ xuất sắc tại Vĩnh Long, Việt Nam

Nguyễn H Châu

Sau 3 tuần ở Vĩnh Long tôi có cơ hội thăm viếng những dịch vụ xuất sắc sau đây. Xin vui lòng xem ảnh phía dưới để biết thêm chi tiết hay liên lạc chúng tôi qua email: info@CHNproduction.com

Du Lịch Văn Hóa Sinh Thái Tám Hổ
Vườn Cây Giống Chất Lượng Cao Island Tám Hổ
Bác sĩ Mỹ Hạnh - Chuyên khoa mắt
Tiệm Vải: Thủy
Vovinam Việt Võ Đạo

Áo Cưới Studio: Minh Lý
Cửa Hàng Điện Gia Dụng: Lập
Nhà hàng Thiên Tân
Nhà hàng Hương Sen
Cà Phê: Thu Hồng Trung Nguyên
Cà Phê: Cội Xưa
Cà Phê: Dòng Sông Xanh

(Nhập chuột từ trái hoặc từ bên phải của hình ảnh phía dưới để phóng to)


Excellent services in Vinh Long city, Vietnam

Chau H. Nguyen

After 3 weeks in Vinh Long city I had the opportunity to visit the following excellent services. Please see the below pictures for more details or contact us by email: info@CHNproduction.com

Tám Hổ Cultural Ecological Tourism
Tám Hổ High Quality Island Nursery Garden
Eye specialist: Dr. My Hanh
Fabric Store: Thuy
Vietnamese Martial Art: Vovinam Viet Vo Dao

Wedding Studio: Minh Ly
Electric Store: Lap
Restaurant: Thien Tan
Restaurant: Huong Sen
Coffee: Thu Hong Trung Nguyen

Coffee: Coi Xua

Coffee: Dong Song Xanh