Home | Photo Video Galleries


Sunday, January 25, 2009


Mừng Tết Kỷ Sửu tại hội trường nhà thờ St. Helen

Sau buổi lễ trưa Chủ Nhật, Cộng Đoàn Công Giáo VN Rochester NY tổ chức mừng Tết Kỷ Sửu từ 1:30pm đến khỏang 4:00pm tại hội trường nhà thờ St. Helen trên đường Hinchey. Có LM quản nhiệm CĐCG, LM Đinh Hoan (nhà thờ St. Rita Webster) khách, Mr. Hồ Xét đại diên CĐVN với khỏang 400 trăm người dự.
Ngòai Văn nghệ, ca hát có giải thi làm pháo Tết, các trò chơi thẩy bóng, quay số, lắc bầu cua và lôtô...
Thực phẩm bán giá ủng hộ có các lọai bánh chưng, dầy giò, sôi, chè...

Tường thuật và hình ảnh do Xuân Sơn

Written and photos by Xuan Son