Home | Photo Video Galleries


Saturday, July 19th, 2008 - Rochester, NY


Thiền Tự Vạn Hạnh đang xây cất phòng đa dụng


Đại Lễ Phật Đản phim phần 1

Đại Lễ Phật Đản phim phần 2