Home | Photo Video Galleries


Rochester, NY


Chiếu thử phim: Phần 1

Đại Lễ Phật Đản tại Thiền Tự Vạn Hạnh

Phật Lịch 2552


Nguyễn H. Châu & CHN Production đã tặng Thiền Tự Vạn Hạnh
dvd của Đại Lễ Phạt Đản để làm bản sao tặng cho quý đồng hương.

Để biết thêm chi tiết về 1 giờ 17 phút DVD xin liên lạc
Thiền Tự Vạn Hạnh (585) 235-0712

The proceeds are donated to Van Hanh Temple's renovation.Đại Lễ Phật Đản - Video Phẩn 1
(Required Adobe Flash Player 9)


Click here to view Video Part Two

View pictures of Vesak

View pictures of Vu Lan