Home | Photo Video Galleries


Sunday, Aug. 24th, 2008, Rochester, NY


Ca sĩ Lâm Quỳnh Như, Vietnamese Idol 2006,
trình bày nhạc phẩm Vọng Vu Lan tại Chùa Thanh Tịnh
vào ngày Đại Lễ Vu Lan (Vietnamese Mother's Day)