Home | Photo Video Galleries


Sunday, February 1, 2009


1978 Songkhla Refugee Camp, Thailand

I happened to know Mr. Duc Tran in a very special circumstance, and since then we correspond frequently through email. I also learned that he has collected over 20,000 photos.

Sometimes we need to remember the hardships of the past to remind ourselves and our children to appreciate what we currently have. Therefore I asked Tran to share a few photos with our community.

~Chau H. Nguyen


Below is his letter to me:


Dear Chau,

Here are a few photos taken at Songkhla refugee camp (old camp), Thailand, in September, 1978, on the road to find freedom for my family.

The boat in the photos was my boat that took my family to the land of freedom where my family has a good and happy life today.

My brother, Tot Tran also in the photos, and I took turns to navigate the boat from Vietnam to Thailand, and arrived to Songkhla refugee camp on September 4, 1978.

Dear wishes

Duc H. Tran


1978 tại trại tạm trú Songkhla, Tháiland

Tôi được quen chú Đức trong một trường hợp rất đặc biệt vào tháng vừa qua, và sau đó chú và tôi đã trao đổi email thường xuyên. Một lần đến nhà thăm chú, tôi được biết chú có trên 20.000 tấm ảnh.

Đôi lúc mình phải cần nhớ lại những kỷ niệm xưa để chính mình và con cháu không quên những tình cảnh gian nan để quý trọng những gì mình đang có trong hiện tại. Vì thế tôi xin chú vài tấm ảnh để chia sẻ với đồng hương.


Dưới đây là email của chú Đức viết cho tôi:


Friday, January 30, 2009 12:19:18 PM GMT -05:00 US/Canada Eastern

Cháu Châu mến.
Đây là một số hình ảnh chụp tại trại tạm trú Songkhla (trại cũ), Tháiland, vào tháng 9 năm 1978 trên bước đường tìm Tự Do của gia đình chú.
Chiếc tàu cháu thấy trong ảnh đó là tàu của chú đã đưa gia đình chú tới bến bờ Tự Do, để gia đình chú có được cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc ngày hôm nay.

Hai anh em chú đã thay nhau lái tàu nầy từ Việt Nam tới Tháiland và em chú là Trần H. Tốt người có trong ảnh. Tàu đã cập bến trại tạm trú Songkhla vào ngày 4 tháng 9 năm 1978.

Thân chào cháu
Chú Đức
Trần H. Đức


Photos at Songkhla refugee camp, Thailand.

Courtesy of Duc H. Tran


Please contact us at info@CHNproduction.com if you have any photos and/or videos about our people and their journeys that you would like to share with our community.