Home | Photo Video Galleries


Tuesday, February 10, 2009


1978 Pulau Bidong Refugee Camp, Malaysia

Mr. Trung Ly shares his 1978 photo taken with his sister Thuy and brothers Liem, Tri and Quang at Pulau Bidong refugee camp, Malaysia, and a couple of pictures in the US at their college graduations in 1983 & 1984. Despite their first interview rejection by the US delegates at the refugee camp, they were subsequently admitted to the US and settled in Terre Haute, Indiana, in June 1979. They are all successful college graduates, and all four brothers worked for General Motors (GM) in Grand Rapids, Michigan.

~Chau H. Nguyen

Below is Trung Ly's letter in Vietnamese:

Monday, February 9, 2009 9:05:10 AM GMT -05:00 US/Canada Eastern
Anh Châu,

Cám ơn anh rất nhiều cho mình xem lại những hình ảnh hơn 30 năm trước ở Pulau Bidong.

Mình rời VN 09/09/1978 và đến Bidong 09/15/1978 tàu Minh Hải #2. Số tàu thứ tự đến Bidong: #19.

Gởi anh tấm hình mấy anh em của mình chụp đứng trước Biệt Thự Bidong và sửa soạn ra trình diện phái đoàn Mỹ. Hôm đó là ngày "buồn" Bidong, vì mình bị phái đoàn từ chối đi Mỹ vì không có thân nhân trực thuộc.

Cuối cùng cũng được "Hốt Rác" đi Mỹ và mình hãnh diện khoe với anh, 5 anh em đều tốt nghiệp Đại Học và 4 người làm cho GM. Đặc biệt là thằng em thứ 4, sau 4 năm đến Mỹ, 05/1983, Lý Hiếu Liêm (đã từng là thủ khoa trường Petrusky) học full time & work full time và tốt nghiệp BS với 3 ngành GPA 3.85.

Khoe để chia vui với anh và còn một chút gì hãnh diện cho người VN chúng ta.

Một lần nữa cám ơn anh rất nhiều.

Lý Trung


Please contact us at info@CHNproduction.com if you have any photos and/or videos about our people and their journeys that you would like to share with our community.